Kurs Online (dostęp przez 24 miesiące) i Szkolenie Stacjonarne 15/06/24

4599,00 

Szkolenie stacjonarne 15/06/24

Szkolenie z Odbiorów Technicznych Nieruchomości z Rynku Pierwotnego 

Razem odkryjemy klucz do sukcesu, który pozwoli Ci nie tylko zdobyć nowe kwalifikacje, ale i otworzyć drzwi do lukratywnych możliwości zarobkowych. Dołącz do mnie, jeśli chcesz wykorzystać potencjał odbiorów technicznych do generowania dochodów.

 

SKU: SS230923 Kategorie: ,

Opis

Szkolenie stacjonarne 15 Czerwca 2024 razem z Kursem ONLINE

Szkolenie z Odbiorów Technicznych Nieruchomości z Rynku Pierwotnego 

Razem odkryjemy klucz do sukcesu, który pozwoli Ci nie tylko zdobyć nowe kwalifikacje, ale i otworzyć drzwi do lukratywnych możliwości zarobkowych. Dołącz do mnie, jeśli chcesz wykorzystać potencjał odbiorów technicznych do generowania dochodów.

Harmonogram Szkolenia

9:00- 9:30 Rejestracja 

 • Rejestracja uczestników i rozdanie materiałów szkoleniowych
 • Luźna rozmowa

9:30 – 14:00 Przedstawienie i Wprowadzenie do Szkolenia

 • Krótka prezentacja prowadzącego i uczestników
 • Ogólna prezentacja celów i tematów szkolenia

 Moduł 1: Prawo i dokumenty

 • Ustawa deweloperska- najważniejsze zagadnienia
 • Umowa deweloperska- najważniejsze zagadnienia
 • Gwarancje i rękojmia- najważniejsze zagadnienia

Moduł 2: Przygotowanie do Odbioru Technicznego

 • Wymagane dokumenty, kontakt z klientem
 • Niezbędny sprzęt i narzędzia
 • Przygotowanie do odbioru technicznego

Moduł 3: Etapy Odbioru Technicznego

 • Przebieg odbioru technicznego
 • Najczęściej występujące usterki
 • Zalecane sposoby naprawy usterek
 • Niezbędne zagadnienia z Prawo Budowlanego, Warunki Techniczne, Normy dotyczące wszystkich elementów sprawdzanych podczas odbioru technicznego
 • Dokumentacja

Moduł 3: Reklama i pozyskiwanie klientów

 • Sposoby pozyskiwania klientów
 • Kontakt z klientem

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 18:00 Część Praktyczna na nieruchomości Deweloperskiej

Przenosimy się na inwestycję deweloperską, aby przeprowadzić symulację pełnowymiarowego, autentycznego odbioru technicznego. Dowiesz się, jak dogłębnie zbadać każdy detal i opanujesz sztukę precyzyjnej inspekcji. Poznasz kluczowe informacje, dotyczące dopuszczalnych odchyleń oraz zalecane metody naprawy usterek.

Moduł 1: Odbiór Techniczny Mieszkania z Rynku Pierwotnego

 • Tynki (zawilgocenia, kąty proste, piony, poziomy, płaszczyzny, rysy, odparzenia, uszkodzenia), narożniki tynkarskie)
 • Posadzki (poziomy, płaszczyzny, rysy, dylatacje, uszkodzenia)
 • Stolarka Okienna (poprawność działania, rysy szyb, wady fabryczne, uszkodzenia ram, nawiewniki, uszczelki, kompletność, okucia, parapety zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Stolarka Drzwiowa (poprawność montażu, kompletność, wymiary, uszkodzenia)
 • Instalacja Elektryczna i Teletechniczna (lokalizacja punktów, opisy bezpieczników, domofon, skrzynka teletechniczna, poprawność działania (jeżeli podłączone jest zasilanie)
 • Instalacja Wodno-Kanalizacyjna (poprawność wykonania, lokalizacja podejść, kompletność)
 • Instalacja Centralnego Ogrzewania ( poprawność montażu, lokalizacja podejść, kompletność, uszkodzenia)
 • Instalacji Wentylacyjna (poprawność wykonania, poprawność funkcjonowania, kompletność, lokalizacja kanałów)
 • Balkony/ Tarasy (spadki, odpływy, obróbki blacharskie, montaż barierek i przepierzeń, kompletność, mocowania, uszkodzenia, płytki, fugowanie)
 • Elewacja (ubytki, uszkodzenia, zabrudzenia, uszczelnienia)
 • Garaż/ miejsce postojowe (wymiary, spadki, odpływy, odległości)
 • Komórka Lokatorska (drzwi, instalacje, wilgoć, zgodność z projektem )

 Moduł 2: Identyfikowanie i Ocena Błędów Budowlanych

 • Wykrywanie usterek i błędów w budownictwie
 • Analiza i ocena błędów
 • Komunikacja błędów z klientem i deweloperem

Moduł: 3 Sesja Pytań i Odpowiedzi

 • Możliwość zadawania pytań dotyczących odbiorów technicznych

18:00 Zakończenie Szkolenia i wręczenie certyfikatów